Zoeken in deze blog

zondag 12 mei 2013

artikel in Zorg Primair

artikel 'Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong', gepubliceerd in Zorg Primair nr. 4 2013
(citaten in paars)

"Steeds meer scholen ontdekken dat ook slimme kleuters aan hun trekken moeten komen. Maar dat vraagt nogal wat in een tijd waarin de werkdruk steeds verder oploopt. Aan de ene kant eisen van overheid en inspectie. Aan de andere kant ook hoge verwachtingen van ouders. En niet te vergeten de hand op de knip als het om het personeel gaat. Door de instroom van 4-jarigen is een gemiddelde groep 1-2 vanaf maart overvol. En de juf heeft nog steeds maar twee handen! is het dan nog wel mogelijk iets extra's te doen voor deze jonge kinderen die voor de muziek uitlopen?
Surplus -het begaafdencentrum van Onderwijs Advies- meent van wel."

Wat me aanspreekt aan de aanpak van Surplus is dat ze alle leerlingen aanspreken die gebaat zijn bij een rijker aanbod. Aandacht geven aan een doelgroep van zo'n 20% is immers haalbaar voor de leerkracht op de werkvloer.

Het verrijkingsaanbod dat Surplus hiervoor ontwikkeld heeft heet Dol-fijn, als ik het goed begrijp.
Ze gaan hierin uit van drie kernbegrippen: in de diepte, in de breedte en de ruimte in.
'in de diepte' maakt het moeilijker, met het accent op analytisch denken en handelen
'in de breedte' legt het accent op de weethonger stillen
'de ruimte in' daagt uit tot creativiteit en legt het accent op analoog denken en handelen (analoog in de zin van: naar analogie van...)

Daarom is gekozen voor:
  • een volledig verrijkingspakket dat flexibel ingezet kan worden
  • aansluiten bij de thema's in groep 1-2
  • eevoudig voor de leraar, uitdagend voor de leerling: verwerkingsactiviteiten (speelwerkbladen) zo zelfstandig mogelijk; benutten van denkspelen (teacher-free)
  • inspiratie bieden voor de kleine kring, basis voor het samenwerken met ontwikkelingsgelijken
  • benutten van aanwezige ontwikkelingsmaterialen met plus-suggesties
  • inrichten van een 'dolfinarium': een eigen herkenbare hoek: infohoek schriftelijk en digitaal; een dolfijn-krat met benodigde materialen
  • stimuleren van betrokkenheid medeleerlingen (grote kring) en ouders: afsluiting project en 'thuis verder'!
Deze aanpak komt in grote lijnen overeen met hoe ik dit jaar het verrijkingsaanbod voor mijn 'knappe koppies' op CBS De Fontein in Sleen heb georganiseerd: volledig geintegreerd, te 'behappen' voor mij als leerkracht, samenwerken met ontwikkelingsgelijken en gebruik van aanwezige materialen aangevuld met denkspelletjes speciaal ontwikkeld voor 'knappe koppies'.
Een aparte hoek heb ik niet voor deze groep kinderen. Ook hebben we geen onderscheid gemaakt tussen wat deze kinderen en wat de rest presenteert aan de ouders. Uiteraard gaat het gemaakte werk altijd mee naar huis. En de portfoliobladen van het werken met Levelspel e.d. krijgen de ouders ook te zien. Bovendien bespreken we de voortgang van het leren tijdens de rapportgesprekken.

Dol-fijn biedt 20 projecten die elk 4 weken duren. Zo kun je het in twee jaar doorlopen. De volgorde kun je als leerkracht zelf kiezen. Vertrekpunt is altijd een prentenboek. Dat spreekt mij in elk geval erg aan!

De opbouw sluit aan bij die van 'Klein maar fijn', een door Surplus uitgegeven katern met thematische verrijkingsactiviteiten voor het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong.
"De gebruikers van Klein maar fijn zullen zich direct weer thuis voelen." Ik ben hier niet mee bekend, maar toen ik zag wat het inhield, werd ik meteen enthousiast!
Ze richten zich namelijk niet alleen op verrijking van het onderwijsaanbod, maar houden ook structureel rekening met de verschillende intelligenties. Zo hou je variatie in je lessen en spreek je kinderen aan op zowel hun sterk ontwikkelde intelligenties als op hun minder sterk ontwikkelde. En laat dit nou net zijn waar wij ons op De Fontein hard voor maken!

Kritische noot: ik zie wel erg vaak de woorden 'speelwerkbladen' en 'ontwerpbladen' in de schema's staan. Nu heb ik niets tegen werkbladen, maar als het even kan laat ik ze leren al handelend met concreet materiaal.
Om erachter te komen of deze werkbladen mij een te grote rol spelen, zou ik het geheel natuurlijk moeten aanvragen en bekijken. Als ik het artikel goed begrijp is het geheel zo nieuw dat de 20 projecten pas later dit dit jaar uitkomen, 5 thema's per map; map 1 en 2 in augustus en map 3 en 4 in december.
"Dol-fijn praktijk 1-2 is financieel te verantwoorden vanuit de gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit de prestatiebox."
Je kunt altijd eens vragen aan  je directeur of hier iets te regelen valt....

Mocht je hier daadwerkelijk mee aan het werk gaan, laat je het mij dan weten? Ik ben heel benieuwd!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten