Zoeken in deze blog

zaterdag 1 juni 2013

Logeo
Naam: Logeo
Soort: logisch-redeneerspel

Dit spel voldoet aan alle criteria die ik in het zorgplan 'Knappe Koppies in de Kleuterklas' heb opgesteld.
Ook de opdrachtkaarten zijn groot genoeg!

Het is een solitair denkspel waarbij driehoeken, cirkels en vierkanten in drie verschillende kleuren in een raster van drie op drie moeten worden gelegd zodat hun afzonderlijke posities aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Een groot opgaveboek geeft 60 opdrachten in stijgende moeilijkheidsgraad. Achterin staan de oplossingen. De negen speelstukken zijn in hout en groot genoeg. Een bijbehorend sober speelbord wordt gebruikt als ‘legtafel’.
Bij de meest eenvoudige opdrachten wordt aangegeven waar de blokken geplaatst moeten worden. Een rood driehoekje staat b.v. naast een blanco raster waarin één van de negen vakjes gearceerd wordt. Daar moet dat blokje geplaatst worden.
Wat later wordt niet meer het gehele 3x3 veld getoond, maar nog slechts de noodzakelijke delen. Met een klein beetje ruimtelijk inzicht kan het kind achterhalen waar het gearceerde veld ligt.
Weer iets moeilijker wordt het als slechts een beperkt deel van het 3x3 bord zichtbaar is. Nu moet het kind door logisch denken eerst die speelstukken plaatsen waar geen twijfel kan zijn. De overige vallen dan als vanzelf op hun plaats.
Weer moeilijker wordt het als b.v. enkel verteld wordt dat een rood stuk in de rechterbovenhoek moet. Door de andere voorwaarden te onderzoeken, moet het kind achterhalen of dit een rode cirkel, rode driehoek of rood vierkant wordt.
Nog een stap moeilijker wordt het als verteld wordt waar een speelstuk niet mag geplaatst worden. De overige vakjes vertellen dan waar het wel kan. Hier wordt de zogenaamde ‘niet-relatie’ ingevoerd.
Tenslotte worden combinaties aan voorwaarden opgegeven. Zo staat er b.v. dat een blauw vierkant rechts onder moet liggen en dat er een rood vierkant boven een blauw vierkant moet liggen.

De spelregels (in het Duits) zijn door hun kleurige illustraties meteen te begrijpen. Er duiken geen echte grote moeilijkheden op. De opgaven in het opgaveboek zijn duidelijk en vragen geen taalkennis. Alle opdrachten worden d.m.v. figuren aangereikt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten